Skip to main content

Umělá inteligence v marketingu?

By 2. 3. 2023DATA

O umělé inteligenci a zvláště službě chatGPT toho bylo v posledních týdnech napsáno hodně – služba je zdarma a v této podobě asi i první veřejně přístupná. A hlavně i srozumitelná. Na webu se vedou polemiky, jak to ovlivní práci v SEO, PPC a on-line marketingu obecně. Není pochyb, že nějaký vliv to mít bude, otázka je jaký a kdy. Dá se očekávat, že služba nebude volně dostupná (=zdarma) natrvalo a také s výsledky je potřeba pracovat opatrně – ne vždy se dá této „inteligenci“ věřit.

Stránky chatGPT jsou sice v angličtině, ale komunikovat už můžete v češtině.

Zkusme chatuGPT položit pár otázek – výsledky jsou bez jakýchkoliv korektur.

Řekni mi něco o sobě

Jsem ChatGPT, což znamená, že jsem umělá inteligence vyvinutá společností OpenAI pro komunikaci s lidmi v přirozeném jazyce. Mým hlavním účelem je odpovídat na různé dotazy a pomáhat lidem s řešením problémů nebo poskytovat informace na základě požadavků uživatelů. Byl jsem trénován na velkém množství dat, aby byla má odpověď co nejpřesnější a nejrelevantnější. Snažím se být co nejvíce užitečný a efektivní při interakci s lidmi.

Jsi využitelný i v on-line marketingu?

Jako ChatGPT jsem velmi užitečný nástroj pro on-line marketing. Mým hlavním posláním je pomáhat uživatelům získávat přesné informace a odpovědi na jejich otázky v reálném čase. To znamená, že mohu být využit jako chatbot pro zákaznickou podporu, což může zlepšit zákaznickou zkušenost a vést ke zvýšení konverzního poměru.

Umíš například vytvořit popisky k produktům?

Ano, umím psát popisky k produktům. Popisky k produktům jsou důležitou součástí online prodeje, protože pomáhají zákazníkům pochopit, co daný produkt nabízí a jaké jsou jeho klíčové vlastnosti. Kvalitní popisek by měl být stručný, ale informativní, a měl by obsahovat důležité informace, jako jsou rozměry, materiál, funkce a další relevantní informace. Dále je také důležité, aby popisek byl psán srozumitelně a atraktivně, aby zákazníkům zpříjemnil nákupní zážitek a pomohl jim při rozhodování o nákupu daného produktu.

Zvládneš obsahovou strategii?

Ano, mohu vytvořit obsahovou strategii. Obsahová strategie je důležitá pro úspěch jakéhokoli projektu, protože pomáhá zajistit, že obsah bude v souladu s cíli projektu a bude mít pozitivní dopad na cílovou skupinu. Obsahová strategie by měla zahrnovat následující kroky:

 1. Definice cílů a cílové skupiny: Je důležité mít jasně stanovené cíle a cílovou skupinu, aby bylo možné vytvářet obsah, který bude oslovovat konkrétní publikum a splňovat stanovené cíle.
 2. Analýza konkurence a klíčových slov: Je důležité provést analýzu konkurence a klíčových slov, aby bylo možné určit, jaké téma by měly být pokryty a jakým způsobem, aby bylo možné získat vyšší pozici v hledání.
 3. Výběr formátů obsahu: Zvolte si vhodné formáty obsahu pro každou část cílové skupiny. Může se jednat o blogové příspěvky, videa, infografiky a další.
 4. Určení zdrojů obsahu: Pro vytvoření kvalitního obsahu je důležité určit, kdo bude zodpovědný za tvorbu obsahu, kdo ho bude editovat, jaké nástroje budou potřeba a jak budou měřeny výsledky.
 5. Plánování publikování: Je důležité plánovat publikování obsahu, aby se dosáhlo maximálního dopadu. Plánování by mělo zahrnovat pravidelnost publikování a zvolení optimálního času publikování pro každý formát.
 6. Měření úspěšnosti: Je důležité pravidelně měřit úspěšnost obsahu a přizpůsobit strategii na základě výsledků. Měření by mělo zahrnovat sledování návštěvnosti, konverzí a dalších metrik.

Výborně, jde ti to. A uměl bys například analýzu klíčových slov?

Ano, umím provést analýzu klíčových slov. Analýza klíčových slov je důležitá součást SEO a digitálního marketingu, protože pomáhá identifikovat relevantní klíčová slova, která by měla být cílená v obsahu webových stránek. Správně zvolená klíčová slova mohou pomoci zlepšit pozici ve vyhledávačích a přilákat více návštěvníků na webové stránky.

Při analýze klíčových slov bych postupoval následovně:

 1. Získání seznamu klíčových slov: Nejprve získám seznam klíčových slov spojených s tématem webových stránek nebo projektu.
 2. Analýza objemu vyhledávání: Pro každé klíčové slovo provedu analýzu objemu vyhledávání v různých nástrojích jako je např. Google Keyword Planner, SEMrush, Ahrefs a další. Tato analýza mi pomůže zjistit, jak často se klíčové slovo hledá.
 3. Analýza konkurence: Pro každé klíčové slovo provedu analýzu konkurence, abych zjistil, jak těžké bude se pro toto klíčové slovo umístit v předních výsledcích vyhledávače.
 4. Výběr klíčových slov: Na základě analýzy objemu vyhledávání a konkurence vyberu klíčová slova, která mají dostatečný objem hledání a přitom jsou relativně snadno konkurovatelná.
 5. Rozložení klíčových slov: Rozdělím klíčová slova do relevantních kategorií a určím, jaké klíčová slova by měla být cílená na které stránky webových stránek.
 6. Monitorování výsledků: Po zavedení klíčových slov na stránky webových stránek bude důležité monitorovat výsledky a případně upravit strategii na základě výsledků.

Skvělé. U uměl bys napsat krátkou básničku na téma jaro, slunce, rozkvetlá louka

Jaro za oknem vítá nás,
slunce svým teplem hřeje nás.
Rozkvetlá louka kouzelná,
krásou nás dnes zcela opojí až.
Kytičky různých barev svítí,
ve větvích slyším ptačí písně zníti.
Jaro, slunce, louka plná květů,
přináší nám radost a očekávání úspěchů.

Není to úplně špatné, že? Je potřeba počítat s tím, že učení skončilo v roce 2021, takže chat nemá k dispozici aktuální údaje a občas si umí i pěkně vymýšlet. Ale pokud se někdy trápíte nad základem třeba popisů kategorií pro web, pak je to pěkná hračka, která vám může ušetřit dost času.